MENU
首页» 学生管理» 学生奖惩

关于2015年宿舍文化节评比结果的通知

关于2015年宿舍文化节评比结果的通知
全体研究生:
   依据2015年研究生宿舍文化节评比活动方案,研究生部于2015年11月4日对所有参与活动的宿舍进行组织评选检查工作。历经两个周时间的评选,现将评审结果公布如下:
一、北京市级优秀宿舍
    615宿舍
二、部级优秀宿舍
     一等奖:718宿舍
     二等奖:604宿舍、711宿舍
     三等奖:410宿舍、701宿舍、913宿舍
     最佳创意奖:904宿舍
     最佳设计奖:706宿舍
     最温馨宿舍奖:911宿舍
     最励志宿舍奖:907宿舍
     最简约宿舍奖:901宿舍
    
 
 
                                           研究生部
                                        2015年11月24日

打印本页 | 关闭窗口