MENU
首页» 培养工作» 教学管理

关于2019年1月研究生英语水平考试报名工作的通知

全体研究生:

20191月研究生英语水平考试报名工作即将开始,请拟报名的研究生于20181020日-29日期间登陆研究生部网站进行报名,报名步骤:

1.登陆研究生部网站首页,点击进入新研究生培养综合管理系统请由学生登陆窗口点击登陆(新老生请根据各自系统登陆)

2.进入系统后点击学位英语考试-考试报名(必须按要求上传照片);

3.网上报名后,请各班班长于10301000-11:00持本班报名汇总名单到研究生部进行现场确认,预期不予补报名!

4.考试时间:201916(周日)上午8:30举行时间为150分钟)。

备注:已通过英语学位考、英语六级考试的研究生将不再允许报考英语学位考。研究生部

                                                                              20181019